Brumëra

Sindikatat bëjnë thirrje për hartimin e Projektligjit për Paga: Qeveria të merret seriozisht me kërkesat e punëtorëve