Këshilla

Moni: Ai që don të martohet me Ganen, dorën duhet ta kërkojë te ne