Këshilla

Mbi kali në Turqi, Arbnora diçka është “tu zi”