Këshilla

Mahmut Ferati thotë dika që askush nuk e dinte për vajzën e tij