Këshilla

Arbanën me sa shihet e paska ndalë burri i parë